Staphyle

Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızının adı